Sterownik WIMRTC-3

STEROWNIK  WIMRTC3

 

 1. Zastosowanie

  Moduł stosuje się gdy zachodzi potrzeba wyłączania odbiornika w określone godziny w ciągu doby i w określone dni w ciągu roku np. Soboty, Niedziele i święta.

 2. Zasada działania

  Moduł oparty jest na układzie mikroprocesorowym z układem RTC.

  Odmierza czas i datę niezależnie od przyłączonego napięcia zasilającego (podtrzymanie) .Posiada układ wyjściowy OC (otwarty kolektor) za pomocą którego sterowany jest odbiornik. Do ustawiania parametrów modułu jest wyprowadzone złącze 2x5pin (gold-pin) na którym są wejścia i wyjścia TTL transmisji szeregowej (RXD,TXD,GND). Do programowania używać konwertera RS232 - UART TTL.

 3. Parametry techniczne

  - Napięcie zasilania od 10V do 15V.

  - Prąd pracy układu  18mA

  - Prąd tranzystora OC (BUZ11)   4A

  - Parametry transmisji: 2400bod  8bit Bez-parzystości 1-bit stopu ,brak sterowania przepływem

 4. Protokół transmisji

  Do komunikacji używać HIPER-TERMINAL pod Windows.

  a) Wysyłany plik do zaprogramowania modułu NADAWAJ.TXT

  b) Wysyłany plik do odczytu z modułu ODBIERAJ.TXT
  opis: 

  #$     - dyrektywa programowania

  07-08-17-5  oznacza datę 2007-08-17   piątek

  12:32:00     oznaczają godzinę minuty i sekundy

  07:00-22:00   oznaczają  godzinę i minutę  załączenia odbiornika 7:00 i godzinę i minutę wyłączenia odbiornika 22:00

  3- oznacza wyłączenie w Sobotę i Niedzielą  (0-brak ; 1 -tylko Soboty ; 2- tylko Niedzielę)

  01-01

  05-01

  itd.   poszczególne dni w roku w których odbiornik jest wyłączony  dzień-miesiąc.

  ; -koniec danych

Realizacja WEBimpuls.pl