Matryca D9 800mm 130 LED WHITE

MATRYCA  MD6LED130 800mm WHITE

 1.  Zastosowanie:

  Matrycę tą stosuje się do wyświetlenia postaci w znaku D6.

 2. Budowa:

  Matryca wykonana jest z tworzywa sztucznego, hermetyczna, odporna na warunki atmosferyczne.Matryca przeznaczona jest do montażu wewnątrz znaku do lica znaku, w którym muszą być wywiercone otwory zgodne z rozkładem diod w matrycy.
  W panelach wywiercone są otwory 6mm przeznaczone do montażu matryc do lica znaku. W matrycy zamontowano 130 diód, które podzielone są na sekcje buforowane rezystorami.

 3. Parametry techniczne:

  Maksymalna jasność świecenia: 7cd/punkt
  Moc elektryczna pulsatora: od 0,4W do 10W
  Zakres napięć zasilających: od 8,5V do 12V
  Pobór prądu: od 50mA do 850mA
  Grubość: 12mm
 4. Uwagi:

       Nie doprowadzać napięć wyższych niż 12,5V ponieważ może to spowodować uszkodzenie diod.

Stosować sterowniki napięcia „STLEDmini” , „STLED4-PRG+”

Realizacja WEBimpuls.pl