Matryca C9 800mm 100 LED WHITE

MATRYCA MC9LED100 800mm WHITE

 1.  Zastosowanie:

  Matrycę tą stosuje się przy rozdzielaniu pasów ruchu (wysepki lub azyle dla pieszych).

 2. Budowa:

  Matryca wykonana jest z tworzywa sztucznego, hermetyczna, odporna na warunki atmosferyczne.Matryca przeznaczona jest do montażu wewnątrz znaku do lica znaku w którym muszą być wywiercone otwory zgodne z rozkładem diod w matrycy.
  W panelach wywiercone są otwory 6mm przeznaczone do montażu matryc do lica znaku. W matrycy zamontowano 100 diód, które podzielone są na sekcje buforowane rezystorami.

 3. Parametry techniczne:

  Maksymalna jasność świecenia : 7cd/punkt
    Moc elektryczna matrycy: od 0,6W do 7W
  Zakres napięć zasilających: od 8,5V do 12V
  Pobór prądu: od 70mA do 600mA
  Grubość: 10mm
 4. Uwagi:

       Nie doprowadzać napięć wyższych niż 12,5V ponieważ może to spowodować uszkodzenie diod.

Stosować sterowniki napięcia „STLEDmini” , „STLED4-PRG+”

Realizacja WEBimpuls.pl